Malmö Hantverksförenings Samstiftelse 2

Styrelsen Företagarna Malmö Hantverksförenings Samstiftelse 2 ger härmed tillffälle att ansöka om understöd från stiftelsen.

Utdrag ur stiftelseurkundens stadgar

Ansökan om understöd från stiftelsen kan ske från:¨ behövande hantverkare i Malmö samt efterlevande änkor eller barn efter sådana varvid gravvårdsföreskriften i stiftelsen Lembkeska donationen skall iakttagas¨

Understöd får inte utgå till sådant ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel.

Ansökan om understöd från årets tillgängliga medel skall vara inkommen senast 2018-02-15 till Företagarna Malmö Styrelse.

Ansökan om understöd med utförlig beskrivning av mottagare och status, angivande av skäl för ansökan samt styrkande att inte behovet tillgodoses av allmänna medel.


Det är dumt att inte vara medlem.

Vad är vitsen med Företagarna Malmö?

Hitta oss på facebook

Glöm inte att följa och gilla oss på Facebook

Info om medlemskapet

Info om medlemskapet
Med siktet på ett bättre företagareklimat och med ett grymt bra lokalsinne.
Men det är inte allt!

Allt om medlemskapet och ansökningsformulär, hittar du här.

Bara en sån sak

#4av5jobb

#4av5jobb
Vem skapar jobben i Malmö?

BARA EN SÅN SAK

BARA EN SÅN SAK
Kan du fritt hämta här, både som musik och/eller mobilsignal.
Så det hörs vem du är.

Förmånspartners